استفاده از کارت های هوشمند از جهات مختلف می تواند در شناسایی خودرو موثر واقع گردد. به عنوان مثال امکان سرقت ماشین مجهز به تگ هوشمند بسیار کم است. زیرا شناسایی و ردیابی آن به راحتی ممکن است. تگ‌خوان از فاصله دور، علاوه بر شناسایی کد خودرو، محتویات کارت شناسایی الکترونیکی راننده را نیز خوانده و آن را برای کنترلر اصلی ارسال می‌کند. این مسافت، زمان کافی برای پردازش اطلاعات توسط کنترلرهای امنیتی به منظور صدور اجازه ورود خودرو و آزاد کردن راهـبندها را فراهـم می‌سازد.

در این سیستم تگ مخصوص شناسایی خودرو در حقـیقـت به منزله قـفـل و کارت الکترونیکی راننده یا شناسایی شخصی به منزله کلید برای صدور اجازه عـبور عـمل می‌کنند. در صورتی که راننده خودرو را ترک کند و یا راننده غـیرمجاز در خودرو باشد، به دلیل عـدم ارسال ID راننده، سیستم امنیتی اجازه عـبور را نخواهـد داد. سامانه‌ شناسایی راننده از راه دور، به سرعـت کاربردهای خود را در جاهایی که شناسایی و تأیید هـویت راننده بدون متوقف کردن خودرو ضروری است پیدا کرده‌ است. از جمله این کاربردها می‌توان به پایگاهـهای نظامی و انتظامی، پلیس، آتش نشانی، کمپ‌های دانشگاهی یا صنعتی، ناوگانهای خودرویی حمل ونقـل عـمومی و خدماتی و سایر تأسیساتی که در آن هـر خودروی خاص به راننده خاصی تعلق دارد، اشاره نمود.

در این  فـناوری کلیه خودروهای مورد نظر با تگ‌های مخصوص RFID مجهز می‌شوند. این تگ‌ها شکلی ساده داشته و عـموماً بصورت یک برجسب بر روی شیشه خودرو نصب می‌شوند. اندازه کوچک این تگ‌ها مانع از ایجاد هـرگونه مزاحمتی برای دید راننده می‌شود. با شناسایی خودکار خودروی مجهز به تگ، و ثبت محل و زمانهای ورود و خروج در محدوده مورد نظر، مجموعه اطلاعات مربوط به خودرو، مبادی و زمان ها از طریق تگ‌خوان‌ها به یک سیستم مرکزی اطلاعات ارسال می‌شود.