رولت (قنادی)

این نسخه جهت استفاده ی کلیه قنادی ها به صورت اختصاصی تولید شده است که علاوه بر استفاده از کلیه ی امکانات فروشگاهی، میتوان از امکانات ثبت سفارش و پرداخت بیعانه، امکان اتصال به انواع ترازوها، دریافت اطلاعات و خواندن بارکد وزنی و تجمیعی نیز استفاده کرد.