رینگ(کارواش)

این نسخه جهت استفاده ی کلیه کارواش ها به صورت اختصاصی تولید شده است که علاوه بر استفاده از کلیه ی امکانات فروشگاهی، میتوان از امکان تخصیص فیش به کارگر، محاسبه دستمزد روزانه کارگران و ا… نیز استفاده کرد.