رگال (بوتیک)

این نسخه جهت استفاده ی بوتیک، لباس فروشی و کفش فروشی ها به صورت اختصاصی تولید شده است که علاوه بر استفاده از کلیه ی امکانات فروشگاهی ، میتوان سایز و رنگ کالا را نیز ذخیره کرده و با استفاده از شماره بارکد یکتا که مبتنی بر رنگ و سایز است، میتوان جنس مورد نظر را جستجو و عملیات فروش را ثبت کرد.