روژانو(آرایشگاهی)

این نسخه به صورت اختصاصی جهت استفاده در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی تولید شده است. این نسخه علاوه بر انجام اتوماتیک و غیر اتوماتیک کلیه امور مالی و حسابداری دارای ویژگی های نظیر نوبت دهی و اختصاص هر یک از خدمات به پرسنل انجام دهنده، تخفیفات و قابلیت اتصال به وب سایت و پرداخت بیعانه می باشد